Ueberrasch mich!

KHUNG LONG và CON KHI Cảnh Sát BÀN TAY NGÓN TAY - Gorilla Dinosaur Police Finger Family

2017-04-12 5,308 2,888 4,546,408 YouTube

KHUNG LONG và CON KHI Cảnh Sát BÀN TAY NGÓN TAY Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Mommy finger, Mommy finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Brother finger, Brother finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Sister finger, Sister finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Baby finger, Baby finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? BÀN TAY NGÓN TAY CÁ SẤU :https://youtu.be/DF4rhzatpEQ BÀN TAY NGÓN TAY RẮN: https://youtu.be/4C32e6BjIuY Gia Đình Gấu trúc Trên: https://youtu.be/lx41eZ-6lAQ Ga Gay Le Te - Gà Gáy Le Te | Ca nhạc thiếu nhi | Bài Hát Thiếu Nhi Vui Nhộn: https://youtu.be/G-MVpyGt4L8 BÀN TAY NGÓN TAY MINIONS: https://youtu.be/plSOs_qCzJM