Ueberrasch mich!

New Town Hall 12 Update Giga Tesla All defense || Clash Of Clans TH12

2018-06-05 492 72 70,163 YouTube

New Update TH 12 HERE ALL TROPS , Giga tesla, New defense .. .. Thông tin cập nhập mới nhất Town Hall 12 Help Me 100000 Subcribee - Thankyou verymuch !! Bắn Tim AE Link : https://goo.gl/5z9Wfg Facebook : https://goo.gl/8yBE6U Google+ : https://goo.gl/9NdyGt Twitter : https://goo.gl/BxWr8z Reddit : https://goo.gl/oyZdhH Thị Trấn Hall 12 cập nhật xem trước - mới xây dựng cấp độ Chào một lần nữa mọi người, Chúng ta trở lại với bản xem trước ngày hôm này. Như một phần của thị trấn hall 12 cập nhật, chúng tôi đang giới thiệu một bevy của nội dung mới bao gồm, rõ ràng, một thành phố mới hall cấp. Nhưng loại cập nhật đó sẽ là gì nếu chúng tôi không bao gồm cấp độ bổ sung cho phòng thủ của bạn? Đối với bản xem trước đặc biệt hôm nay, chúng tôi đang liệt kê mức độ mà bạn sẽ có quyền truy cập. Dưới đây là mái nhà mới cho phòng thủ của bạn một khi bạn nâng cấp lên thị trấn hall 12, cùng với một gợi ý đặc biệt tại một cái gì đó mới ở cuối danh sách này! Lưu ý: cho đến khi cập nhật đã được phát hành, nội dung này là chủ đề để thay đổi. Lưu trữ: Chất lưu trữ cấp 13 Vàng lưu trữ cấp 13 Bộ lưu trữ chất liệu tối thứ 7 Hệ thống phòng thủ: Đại bác cấp 16 Cung Thủ Tháp cấp 16 Vữa cấp 11 Không khí phòng thủ cấp 10 Pháp Sư Tháp cấp 11 Bom Tháp cấp 7 X-Cung cấp 6 Ẩn tesla cấp độ 10 Địa ngục tháp cấp 6 Pháo binh đại bàng cấp 3 Các bức tường cấp 13 (100 x mảnh) Đặt bẫy: + 1 quả bom khổng lồ + 2 cái bẫy mùa xuân + 1 đang tìm kiếm không khí của tôi + 1 không khí quả bom + 1 ẩn tesla Ngôi làng: Bộ tộc đài cấp 8 (+ 5 nhà nhà tăng) Phòng thí nghiệm cấp 10 Quân trại cấp 10 (+ 5 nhà nhà tăng mỗi) Thị Trấn Hall: Giga Tesla - khi bạn nâng cấp cho thành phố hall 12, thị trấn của bạn sẽ trở thành vũ khí và lần đầu tiên sẽ có khả năng tích cực tự bảo vệ bản thân khỏi cuộc tấn công!. Những giga tesla có thể được nâng cấp lên đến tầng 5 và sẽ trở thành Có thể thu hút nhiều mục tiêu hơn với mỗi cấp độ (tối đa. 4 mục tiêu đồng thời). Khi tới tầng 5, giga tesla sẽ thả bom sau khi tòa thị trấn bị phá hủy! Mới: Hội Thảo cuộc vây hãm! Sẽ có thêm thông tin về hội thảo cuộc vây hãm trong một cái nhìn lén. Vì vậy, hãy theo dõi khi chúng tôi tiết lộ tính năng thay đổi meta mới này được thêm vào clash of clans!